Translate into English

Cyflwyniad i’r Fframwaith

Gyda phwysau cynyddol ar sefydliadau sector cyhoeddus i gyflawni targedau uchelgeisiol ar gyfer datblygu tai cymdeithasol newydd, mae WPA wedi sefydlu’r fframwaith Adeiladu Tai (H1NW) i landlordiaid cyhoeddus ar draws gogledd a chanolbarth Cymru.

Mae’r fframwaith Adeiladu Tai yn cynnig llwybr caffael sy’n effeithlon ac yn cydymffurfio i sefydliadau trydydd sector ar gyfer adeiladu pob math o dai newydd.

Canllaw caffael - PDF

Canllaw cyflwyno – PDF

Cwmnïau penodedig H1NW

-- AMP Construction
-- Atkins (Edaroth)
-- BC Services
-- Castlemead Group
-- Castle Green Homes Ltd
-- DU Construction
-- Gareth Morris Construction
-- James Carroll
-- K&C Construction

-- ModularWise
-- MPH Construction
-- NWPS Construction
-- Sovini (Carroll Build)
-- TIR Construction
-- Wates
-- WF Clayton & Co.
-- Williams Homes (Bala)

Mae’r fframwaith yn cynnwys yr opsiwn i gleient ddyfarnu prosiect adeiladu’n gysylltiedig ag elfen pryniant tir yn uniongyrchol, os oes gan y cwmni ddiddordeb uniongyrchol yn y tir.

Er mwyn sicrhau cyfuniad o gwmnïau lleol bach a chanolig a chontractwyr mwy o faint, mae’r fframwaith wedi’i rannu’n ddaearyddol i Lotiau Sirol ac yn ôl maint prosiectau fel a ganlyn:

  • Lot Micro: 1-5 o gartrefi
  • Lot Bach: 6-15 o gartrefi
  • Lot Canolig: 16-49 o gartrefi
  • Lot Mawr: 50+ o gartrefi

 

 

Cysylltwch â WPA am ragor o wybodaeth ar y fframwaith hwn

Call us on 01895 274800 Email info@lhc.gov.uk

Mae’r fframwaith yn ddilys tan 19 Ionawr 2025

Yn ôl i'r brig